Dobar Dan 

   

Merakli d.o.o.- poduzeće koje posluje saaluminijskim i željeznim oplatama

dobivenim posebnim postupcima izrade iprepoznatim u cijelom svijetu.

Oplate se koriste u gradnji zidova,stupova, potpornih greda,

ploča, aluminijskih sistema za ploče,mostova i dr.

U našoj ponudi je i građa za skele koja se slaže saskelama Layher i Plettac.

Također, možemo posredovati u nabavi većkorištenih oplata

drugačijih sistema kao npr PERI/DOKAkompatibilnih sitema,

HUNNEBECK/PASCHAL/MEVA i Layher i Plettackompatibilne građe za skele.

Cijene mogu biti od 60 - 80 % niže u odnosu naaktualni cjenik.


U ponudi takođerimamo i različite spojnice za sisteme

PERI - TRIO,DOKA-FRAMAX, MEVA, HUNNEBECK...

VRLO PRISTUPAČNECIJENE

ZADOVOLJSTVO NAMJE ODGOVORITI NA SVAKI VAŠ UPIT.

ZA SVAKU INFORMACIJU STOJIMO VAM NARASPOLAGANJU.

MERAKLI - GmbH + Team